Cennik do pobrania

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KAPPSHOP.COM

 

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.kappshop.com, zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez:

KAPP POL Sp. z o.o.

Ul. Uczniowska 33

80-530 Gdańsk

NIP: 584-25-15-718

KRS: 0000201649

Regon: 193026596

zwaną dalej Sprzedającym.

2. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.


II. Zasady zamawiania

1. Zamówienie składane jest poprzez formularz zamówienia wypełniany przez Kupującego w trakcie realizowania zakupu w serwisie.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia w formie komunikatu wyświetlonego po prawidłowym uzupełnieniu formularza oraz wiadomości mailowej przesłanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, a w szczególności w przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych.

4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, bieg terminów umownych, związanych z realizacją umowy sprzedaży, rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. dniach wolnych.

5. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Wysyłka i zapłata

1. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.

2. Zamówione towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Fedex oraz usługi Paczkomaty InPost. Dostawa zakupionych towarów realizowana jest na obszarze Polski i nastąpi na adres wskazany w formularzu zamówienia.

3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 2 do 7 dni roboczych od momentu dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem i wynosi
w kolejności dla: paczka pocztowa ekonomiczna:       do 7 dni roboczych
                           paczka pocztowa priorytetowa:     do 4 dni roboczych
                           paczkomaty inpost:                     do 7 dni roboczych
                           kurier fedex:                               do 4 dni roboczych

Przez termin doręczenia rozumie się czas potrzebny na spakowanie jak i indywidualny, maksymalny czas doręczenia deklarowany przez firmę lub instytucję doręczającą.

4.W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanej paczki. W przypadku nie odebrania przesyłki, Sprzedający może żądać zwrotu poniesionych kosztów wysyłki towaru.

6. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedający zaleca sporządzić protokół szkodowy. 

7. Zapłata za towar i jego dostawę uiszczana jest gotówką przy odbiorze przesyłki lub też przelewem w momencie składania zamówienia w Sklepie, lub nie później niż 14 dni od
momentu złożenia zamówienia.

8. Sprzedający na zakupione towary standardowo wystawia paragon lub na życzenie fakturę.


IV. Zwrot towaru i reklamacje

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od  umowy)

 

-Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny    adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy /umowy o

dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)

 

-Data zawarcia umowy/odbioru(*)

 

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)(*)

-Adres konsumenta(-ów)(*)

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

-Data

 

(*)niepotrzebne skreślić.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Zwroty wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić
należność maksymalnie w terminie 14dni od daty otrzymania formularza odstąpienia od umowy.

4. Do Produktów, na które Sprzedający udziela gwarancji, zostanie załączona karta gwarancyjna zawierająca szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach wyżej wymienionej gwarancji.  

5. Produkty, na które Sprzedający nie udzielił gwarancji, korzystają w zależności od statusu prawnego Kupującego z:

a) instytucji niezgodności towaru z umową - w przypadku Konsumenta;

b) instytucji rękojmi - w przypadku pozostałych Kupujących.

5. W przypadku Konsumentów, którzy nabyli produkt objęty gwarancją, gwarancja udzielona przez Sprzedającego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się sporządzenie pisma reklamacyjnego zawierającego dane teleadresowe, nazwę zakupionego produktu, datę zakupu, powód reklamacji oraz dołączenie kopii dokumentu sprzedaży oraz określenie uprawnienia, z którego Kupujący chce skorzystać.

 7. Wieczysta gwarancja na naczynia stalowe Kapp dotyczy dna naczynia. Na pozostałe elementy udzielamy 5 letniej gwarancji.

Postanowienia końcowe

1. Rejestrując się w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji dokonanych zamówień.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego (Dz.U.1964r. nr 16 p.93z późniejszymi zmianami), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176 z późniejszymi zmianami.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późniejszymi zmianami).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do lektury Ustawy o Prawach Konsumenta:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

 

 

 

Kanały płatności

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Producenci

Sklep internetowy Shoper.pl