Cennik do pobrania

Zwrot towaru

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Zwroty wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.

3. Do Produktów, na które Sprzedający udziela gwarancji, zostanie załączona karta gwarancyjna zawierająca szczegółowe prawa i obowiązki stron w ramach wyżej wymienionej gwarancji.  

4. Produkty, na które Sprzedający nie udzielił gwarancji, korzystają w zależności od statusu prawnego Kupującego z:

a) instytucji niezgodności towaru z umową - w przypadku Konsumenta;

b) instytucji rękojmi - w przypadku pozostałych Kupujących.

5. W przypadku Konsumentów, którzy nabyli produkt objęty gwarancją, gwarancja udzielona przez Sprzedającego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się sporządzenie pisma reklamacyjnego zawierającego dane teleadresowe, nazwę zakupionego produktu, datę zakupu, powód reklamacji oraz dołączenie kopii dokumentu sprzedaży oraz określenie uprawnienia, z którego Kupujący chce skorzystać.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

-Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz,
o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

 

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

–Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

–Data

 

 

 

(*)niepotrzebne skreślić.

Poniżej prosta grafika obrazująca podstawowy schemat odstąpienia od umowy

http://www.kapp.pl/images/odstapienie.png


 

Kanały płatności

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Bestsellery

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Producenci

Sklep internetowy Shoper.pl